Kolloidale Gümüş Suyu

Yazdır PDF

sivaaaaaaaaaaaaa-2Gümüş Suyu Nedir?

“Gümüş Suyu” çok özel yöntemler kullanılarak saf gümüşün suyla karıştırılmasından oluşan; özellikler taşıyan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirme etkisine sahip bir terkiptir. “Gümüş Suyu”; karışımdaki gümüş yoğunluğuna bağlı olarak (ppm) değişik etkiler gösterir. Farklı hastalıklar ve farklı hastalık şiddetleri göz önüne alınarak özel karışımlar hazırlanır. Kullanım miktarı ve süresi de bu esasa göre belirlenir.

Gümüş suyu Amerikan EPA (Environmental Protection Agency şirketi tarafından onaylanmış  bir üründür).

Gümüş Suyunun Hazırlanışı

“Gümüş Suyu” Pyramed Bio Enerji Merkezi bünyesinde de üretilen, yan etkiden tamamen uzak; antibiyotik etkiye sahip bir terkiptir. İnsanoğlunun yaklaşık yüz senedir bildiği ve terapi maksatlı kullandığı gümüş suyu; 1939’lu yıllarda antibiyotik ilaç üreten firmaların baskısıyla yok olma tehlikesiyle karşı-karşıya kalmış; hatta çeşitli ülkelerde bir takım yasaklamalarla hak etmediği bir değerlendirmeye maruz bırakılmıştır. Oysa insanlık öteden beri; sularını gümüş kaplarda saklamayı ve yemeklerini gümüş kaplardan yemeyi tercih ederek, gümüşü özellikle takı olarak üzerinde taşımayı seçmiştir. Bu; tesadüfi bir uygulama olmayıp, insanlığın binlerce yılda ortaya çıkardığı hakikatlere dayanmaktadır.

Gümüş Suyu Kullanım Alanları

| + - | RTL - LTR